OBRAD

OBRAZOVANJE I RAD


PROJEKT OBRAD

OBRAD (obrazovanje i rad) je kontinuirana komunikacijska platforma na relaciji obrazovanje – gospodarstvo koja ima za cilj doprinjeti riješavanju kroničnog problema hrvatskog, a djelomično i europskog gospodarskog razvoja - zabrinjavajuće visoku stopu nezaposlenosti, posebice među mladima. Uzrok ovog problema je pomanjkanje adekvatno obrazovane radne snage na tržištu rada, odnosno višak one koja znanjem, umijećem i vještinama stečenim u procesu obrazovanja ne odgovara potrebama gospodarskog razvoja, konkretnije potrebama poslodavaca.

Osnovni cilj projekta OBRAD jest započeti i moderirati konstruktivan dijalog između obrazovnog sustava i tržišta rada, t.j. gospodarstva, koristeći konferencije kao inicijalnu komunikacijsku platformu te na taj način:

  • doprinijeti razvoju obrazovnih politika i strategija u Hrvatskoj i njihovu usmjeravanju prema povećanju zapošljivosti mladih u nacionalnom, europskom i globalnom kontekstu,
  • osuvremeniti ponudu sadržaja i metoda formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja inseminacijom internacionalnih, regionalnih i nacionalnih primjera dobre prakse,
  • kreirati međusobne partnerske odnose obrazovnih institucija i gospodarskih subjekata, koji bi rezultirali povećanjem zapošljivosti i novim poduzetničkim inicijativama aktivnih i završenih studenata.

Projekt OBRAD započet je 1. OBRAD konferencijom koja je održana 2. i 3. lipnja 2016. u Zagrebu.

kontakt

Direktor konferencije
Kristijan Pakšec
kristijan.paksec@vern.hr

Direktorica programa
Iva Biondić
iva.biondic@obrad.hr

Koordinatorica konferencije
Tea Gagro
tea.gagro@obrad.hr
Trg bana Josipa Jelačića 3, Zagreb
Tel: 01 48 25 927 Mob: 091 4825 8744

Koordinator suradnje sa sponzorima
Rino Medić
rino.medic@obrad.hr